Marta & Joan

  Lloc cerimònia i celebració | Castell de Caramany

  Vídeo | SiQuiero_Films

  Catering | Catering Emporda

  Música |

  Flors | Flors Bertran

  Perruqueria i maquillatge | Amiga de la Marta

  Vestit núvia | Escuer Atelier

  Sabates núvia | The muse collective

  Vestit nuvi |